תרומות

תרומתך מסייעת לנו לפתח ולממש תכניות ייחודיות בתחום הדיור, התעסוקה והפנאי

.עבור אנשים המתמודדים עם עיוורון ומגבלות מורכבות

התרומה מוכרת לצרכי מס

תרומה מאובטחת בכרטיס אשראי

טלפון

Jgive

באמצעות jgive ניתן לתרום לפרויקטים יעודיים באבוקת אור. סך התרומות מועבר אל העמותה וללא עמלות.

לפרטים ולמידע נוסף ניתן לפנות לטלפון 02-5444580

shimrit@avukator.org.il או

קרן PEF

יש לשלוח צ"ק לכתובת
630 Third Ave, Ste 1501,

New York NY 10017 USA

כתובת

אבוקת אור

הרב מימון 14 ירושלים
ת"ד:  2506,9102401
טלפון: 02-5444577
פקס: 025444581

נתרם ע"י ספקטורי

Avukat Or @ 2018